Родительский патруль

Ээлчеглиг дежурствоже 5″б» кл ада- иелер болгаш класс башкызы Дары-Хоо З.Д. унген.Кудумчуларны болгаш кочегарларны кезип хынаан.Соок куштелгени- биле кудумчуларда кылашташкан кижилер чок.Спорт зал хаашкынныг.Одакчылар местоларында ажылдап турар.