Тувинский язык 8 класс

Домашние задания с 27 января по 6 февраля 2022 года

8а,бНемелдениң тайылбыр домаасайт ИРНШ. вайбер учителя27.01.202029.01.2022параграф 26 Мергежилге 24, 26вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
8а,бНемелдениң тайылбыр домаанга бижик демдектерисайт ИРНШ. вайбер учителя29.01.202203.02.2022параграф 27 Мергежилге 29,30вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
8а,бТодарадылганың тайылбыр домаасайт ИРНШ. вайбер учителя03.02.202205.02.2022параграф 28 Мергежилге 37, 39, 40вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
8а,бДаар байдалдың тайылбыр домаасайт ИРНШ. вайбер учителя05.02.202210.02.2022параграф 29 Мергежилге 43, 47, 49вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
Тувинская литература
Л.Б.Чадамба » Аян-чорук» / «Ужар»сайт ИРНШ. вайбер учителя29.01.202231.01.2022«Ужар» деп теплоходту чуруп эккээр. вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
Л.Б.Чадамба » Аян-чорук» / «Кайгамчык-ла»сайт ИРНШ. вайбер учителя31.01.202205.02.2022Чечен чогаалдың үзүндүзүнден деңнелгелер, эпитеттер ушта бижиир.вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
Л.Б.Чадамба » Аян-чорук» / «Азас»сайт ИРНШ. вайбер учителя05.02.202207.02.2022Арын 97-де айтырыгларга бижимел харыылап эккээр.вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
8а,бЧ.Ч. Куулар «Шораан» / «Сандак ирейниң салдары»сайт ИРНШ. вайбер учителя25.01.202231.01.2022Арын 148-те айтырыгларга харыылап эккээр.вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
8а,бЧ.Ч. Куулар «Шораан» / «Кыштың өөрүшкүзү»сайт ИРНШ. вайбер учителя31.01.202201.02.2022Чогаалдың ук эгезиниң кыска утказын бижиирвайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
8а,бЧ.Ч. Куулар «Шораан» / «Эдер-Куй»сайт ИРНШ. вайбер учителя01.02.202207.02.2022Шораанның ебодалдарын ушта бижип эккээр.вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
ТЫВА ДЫЛ       8 КЛАСС
8 классСорулганын тайылбыр домаасайт ИРНШ13.04.202014.04.2020Параграф 31. Мергежилге 57,59 ар.86Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классЧылдагааннын тайылбыр домаасайт ИРНШ14.04.202020.04.2020Параграф 32. мергежилге60,63 ар.87Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классДеннелгенин тайылбыр домаасайт ИРНШ20.04.202021.04.2020Параграф 33. Мергежилге 66,67 ар.90Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классТуруштун тайылбыр домаасайт ИРНШ21.04.202027.04.2020Параграф 34. Мергежилге 68,69 ар.91. Созуглел тургузарВайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классКылдыныг аргазынын тайылбыр домаасайт ИРНШ27.04.202028.04.2020Параграф 35. Мергежилге 72,75 ар.94Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классТемаларга туннел кичээл. Тестсайт ИРНШ28.04.202004.05.2020КатаптаарВайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классХой тайылбыр домактарлыг чагырышкан нарын домактар.12.05.202012.05.2020 Параграф 36 М-80Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классНарын домактарга будун чартык сек, ийи сек болгаш тире.15.05.202015.05.2020Пар37-39    М-88.89Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классНарын домактарга бижик демдектерин салырынга катаптаашкын.19.05.202019.05.2020Пар7.8  М-91Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классТускайлаан кежигуннер.22.05.202022.05.2020Пар15.16.17     М-94Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классДиалог, монолог , цитатага катаптаашкын.26.05.202026.05.2020Пар20-21.22     М-98Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классНарын домактар болгаш оларга бижик демдектери.29.05.202029.05.2020М-100Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классДомактын долу синтаксистиг сайгарылгазы.02.06.202002.06.2020Солуннардан созуглел тыпкаш, ушта бижээш, 4 домактын синтаксистиг сайгарылгазын кылырВайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классКатаптаашкын кичээли04.06.202004.06.2020Чайын дурумнерни катаптаар.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
ТЫВА ЧОГААЛ        8 КЛАСС
8 классК.Д.Чамыян «Мөңгүн оттук» Киирилде кичээл13.04.202011.04.Бот-тускайлаң номчуур.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классК.Д.Чамыян «Мөңгүн оттук» Маадырларның овур-хевири14.04.202014.04.Ар.272-277Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классК.Д.Чамыян «Мөңгүн оттук» Номчулга 18.04.202018.04.Ар.281-289Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классК.Д.Чамыян «Мөңгүн оттук». Сюжеттиг шугуму.21.04.202021.04.Чогаалдын кыска утказын бижиир.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классМ.Б.Ховалыг «Ыдыктаан тук»25.04.202025.04.Арын 273-те айтырыгларга харыылаарВайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классМ.Б.Ховалыг «Ыдыктаан тук»28.04.202028.04.Чогаалды тондур номчуур.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классМ.Б.Ховалыг «Ыдыктаан тук»07.05.202005.05.Арын 291-де айтырыгларга харыылаарВайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классМ.Б.Ховалыг «Ыдыктаан тук»12.05.202012.05. 16.05.Чогаадыг бижиир «Ыдыктыг тук»Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классБарымдаалыг чогаалдар дугайында билиг.16.05.202017.05.2020Конспект кылыр.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классЗ.А.Намзырай «Эглип келир куштарым»18.05.202018.05.Арын 291-де айтырыгларга харыылаарВайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классЗ.А.Намзырай «Эглип келир куштарым»23.05.202023.05.Шулугтерни шилээш, шээжилээр.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классА. Уержаа «Ажыл»26.05.202026.05.Чогаалга үнелел.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классА.Ховалыг «Кара-Даг дугайында баллада».02.06.202003.06.2020Чаа номнар номчуур.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 классКатаптаашкын кичээли05.06.202006.06.20206 чечен чогаал номчуур, утказын бижиир.Вайбер 89233833897. Э. п. ayalzy76@mail.ru
8 клТыва дыл. Туруштун тайылбыр домаа. Тайылбыр домактарың янзыларысайт ИРНШ. вайбер учителяс 13 апреля до 18 апреля §33, 34,35 стр. 91, 92,93,94 мергеж 68, 70, 72, 74, 75вайбер 89233833897, почта: ayalzy76@mail.ru
8 клТөрээн чогаал. К. ЧАмыяң «Ханы дазыл»сайт ИРНШ. вайбер учителяс 13 апреля до 18 апреля Номчааш, эгелер соонда онаалгаларны күүседир.3-4-кү эгелерден уран аргаларны тыпкаш, ушта бижиир. .Шуй суурнуң дугайында дыңнадыг кылыр. Башкының овур-хевирин чуруур.вайбер 89233833897, почта: ayalzy76@mail.ru