Тувинский язык и тувинская литература

Учебный план по родному языку и литературе

с 24 января по 6 февраля 2022 года

Учитель-предметник: Оолак А.Д.

5 класс родной (тувинский) язык

Дата Тема Домашнее задание
1 25.01 Хуу болгаш нити чүве аттары Мергежилге 231
2 27.01 Хуу чүве аттарын шын бижиири Мергежилге 234
3 29.01 Чүве адының бичеледир, чассыдар хевилери Мергежилге 243, 245
4 01.02 Чүве аттарыныңсаны Мергежилге 247, 250
5 03.02 Чүве аттарыныңт сан кожумактарын шын бижиири Мергежилге 254, 261
6 05.02 Чүве аттарының хамаарылга хевири болгаш ооң кожумактары Мергежилге 265, 269

5 класс родная (тувинская) литература

Дата Тема Домашнее задание
1 29.01 Л.Б.Чадамбаның уругларга чогаалдары «Аян-чорук» деп чогаалдың «Ужар» деп эгени номчуур
2 31.01 Л.Б.Чадамба «Аян-чорук». Чогаалда бичи маадырларның овур-хевирлери Арын 98 13-кү айытырыгга бижимел-биле харыылаар
3 05.02 Л.Б.Чадамба «Аян-чорук». Чечен чугааның улустуң аас чогаалы-биле харылзаазы, уран-чечени. Чурук чуруур, кыска чогаадыг бижиир


Домашние задания по тувинскому языку в 5 класс с 25 января по 5 февраля 2022 года

КлассТема урока (СООТВЕТСТВУЕТ КТП)СсылкаДата проведенияСроки выполнения заданийЗадания из учебникаФорма обратной связи (обязательно Email и телефон с Viber или WatsApp)
Тувинский язык
Чүве аттарының грамматиктиг утказы болгаш демдектерисайт ИРНШ. вайбер учителя25.01.202227.01.2022параграф 32.Мергежилге 219,220вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
Тодаргай болгаш туугай чүве аттарысайт ИРНШ. вайбер учителя27.01.202029.01.2022Параграф 33. Мергежилге 224,226вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
Хуу болгаш ниити чүве аттары. Хуу чүве аттарының шын бижилгезисайт ИРНШ. вайбер учителя29.01.02201.02.2022параграф 34,35 Мергежилге 227,231, 237вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
Чүве аттарының бичеледир, чассыдар хевирлерисайт ИРНШ. вайбер учителя01.02.202203.02.2022параграф 36 Мергежилге 241, 244вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
Чүве аттарының санысайт ИРНШ. вайбер учителя03.02.202205.02.2022ажылчын кыдыраашвайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru
Чүве аттарының сан кожумактарын шын бижиирисайт ИРНШ. вайбер учителя05.02.202208.02.2022параграф 38 Мергежилге 258, 259, 261вайбер 89016799248 buduiool76@mail.ru

Домашние задания по тувинскому языку в 5 «б» класс с 15 по 28 декабря 2020 года

Тема урока (соответствует КТП) Ссылка Дата проведения Сроки выполнения заданий Задания из учебника Форма обратной связи (обязательно Email и телефон с Viber)
Харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы Сайт ИРНШ, вайбер учителя 15.12 15.12 Чогаадыг «Сөстер тудуу. Тудугжулар бодувус бис» Вайбер 89232661495, почта alimaa.oolak@mail.ru
Сөс чогаадылгазы. Морфологтуг арга Сайт ИРНШ, вайбер учителя 16.12 16.12 Мергежилге 198, 200, 202 Вайбер 89232661495, почта alimaa.oolak@mail.ru
Чогаадыкчы ажыл (хыналда ажыл) Сайт ИРНШ, вайбер учителя 18.12 18.12 Өөренген дүрүмнерин катаптаар Вайбер 89232661495, почта alimaa.oolak@mail.ru
Частырыглар-биле ажыл Сайт ИРНШ, вайбер учителя 22.12 22.12 Сөзүглел-биле ажыл Вайбер 89232661495, почта alimaa.oolak@mail.ru
Синтаксистиг арга Сайт ИРНШ, вайбер учителя 23.12 23.12 Мергежилге 205, 207, 208, 211, 213 Вайбер 89232661495, почта alimaa.oolak@mail.ru
Катаптаашкын Сайт ИРНШ, вайбер учителя 25.12 25.12 110 дугаар арында айтырыгларга харыылаар, 209, 210 Вайбер 89232661495, почта alimaa.oolak@mail.ru